Quý 1/2021, DXG báo lãi 711,8 tỷ đồng

22/04/2021 20:02

Hết quý 1/2021, lợi nhuận sau thuế của DXG đạt 711,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 93,7 tỷ đồng) là do trong kỳ DXG đã ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 (Gem Sky World, Đồng Nai) và hoạt động môi giới, dịch vụ có kết quả tốt...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020.

Theo đó, hết quý 1/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 2.954 tỷ đồng, tăng 5 lần so với cùng kỳ (gần 602 tỷ đồng); lợi nhuận gốp về bán hàng tăng mạnh từ 363 tỷ lên hơn 1.736 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng từ 132 tỷ lên gần 918 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của DXG đạt 711,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 93,7 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 531 tỷ đồng - tăng 687% so với cùng kỳ (67,5 tỷ đồng). Nguyên nhân là do, trong kỳ DXG đã ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 (Gem Sky World, Đồng Nai) và hoạt động môi giới, dịch vụ có kết quả tốt.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của DXG tăng từ 23.311 tỷ lên 25.675 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho lên gần 10.149 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là các bất động sản dở dang như Opal Boulevard, Gem Riverside (TP.HCM) và Gem Sky World (Đồng Nai).

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng trong kỳ tăng từ 1.328 tỷ lên 2.077 tỷ đồng; phải thu dài hạn khác cũng tăng từ 670 tỷ lên 1.293 tỷ đồng. Hiện, Công ty đang vay nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.235 tỷ và dài hạn là 4.902 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DXG tăng từ 841 tỷ lên 1.357 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần đạt 10,6 tỷ, quỹ đầu tư phát triển đạt gần 82,5 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu DXG bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 31/3/2021 theo quyết địnhh số 165/QĐ-SGDHCM ngày 24/3/2021 của HOSE do lợi nhuạn sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 là âm 495,74 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Quý 1/2021, DXG báo lãi 711,8 tỷ đồng" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)