Quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

29/03/2021 08:01

Chủ tịch Quốc hội sẽ được đại biểu Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội, tuần tới, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội.

Quy trình được thực hiện như sau:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Sự kiện - Quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31/3 tới.

Trước khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội. Quy trình miễn nhiệm như sau:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31/3/2021.

Bạn đang đọc bài viết "Quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)