Sao Mai Group (ASM): Trình kế hoạch phát hành hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu

08/04/2021 18:02

Năm 2021 Sao Mai Group (ASM) đặt mục tiêu doanh thu tăng nhẹ, LNST dự kiến đạt 700 tỷ đồng tăng 22% so với thực hiện 2020.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến họp vào ngày 28.4 tới.

Kết thúc năm 2020 do gánh nặng chi phí lãi vay, Sao Mai Group (ASM) chỉ báo lãi 574 tỷ đồng cả năm, giảm 30% so với cùng kỳ trong khi mục tiêu kinh doanh đặt ra cho năm 2020 là lãi sau thuế 870 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2020, Sao Mai Group đề xuất trả cổ tức năm 2019 và mức chi cho năm 2020 là 30% vốn điều lệ tương ứng số tiền 776,6 tỷ đồng từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020. 

ASM cũng trình đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2019 và 2020 sao cho phù hợp với tình hình SXKD của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

Sang năm 2021 ASM đặt mục tiêu doanh thu đạt 13.000 tỷ đồng và LNST đạt 700 tỷ đồng lần lượt tăng 3,4% và 22% so với thực hiện năm 2020.

Sao Mai Group (ASM): Trình kế hoạch phát hành hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu - Ảnh 1.

Do trong năm 2020 công ty đã huy động được các nguồn vốn phù hợp cho việc mở rộng SXKD và đầu tư nên công ty chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu mà ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua nên sẽ hủy phương án phát hành trái phiếu này và chuyển sang thực hiện trong năm 2021. 

Cụ thể ASM trình phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đối, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị huy động tối đa là 500 tỷ đồng, số lượng trái phiếu mệnh giá 1 tỷ động phát hành dự kiến tối đa 500 trái phiếu kỳ hạn 03 – 05 năm, lãi suất thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường. Vốn thu về sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2021, bổ sung vốn cho hoạt động SXKD.

Bên cạnh đó, ASM cũng trình phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ theo đó số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là hơn 129,4 triệu cổ phiếu tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tương ứng tổng giá trị phát hành dự kiến là hơn 1.294 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2021 hoặc quý 1/2022. Số tiền thu về dự kiến sẽ dành 594,3 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và 700 tỷ đồng trả nợ vay ngân hàng.

Trần Dũng

Theo Trí thức trẻ

Bạn đang đọc bài viết "Sao Mai Group (ASM): Trình kế hoạch phát hành hơn 1.700 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)