Bộ Giáo trình Nhi khoa dành cho học viên Sau Đại Học

Bộ Giáo trình Nhi khoa dành cho học viên Sau Đại Học

Thực hiện chủ trương của Nhà trường, tập thể Bộ môn Nhi đã nổ lực hoàn thiện bộ giáo trình Nhi khoa dành cho học viên Sau đại học gồm 4 tập và đã được Nhà xuất bản Đại học Huế in thành sách lần đầu tiên vào cuối năm 2009. Hàng năm, Bộ môn Nhi luôn tích cực chỉnh sửa và cập nhật bộ giáo trình Nhi khoa Sau đại học này nhằm cung cấp những thông tin mới nhất, cần thiết nhất cho học viên.

Giáo trình sau đại học Nhi khoa tập 1: Chủ đề Sơ sinh- Cấp cứu

CHỦ BIÊN

– PGS. TS. BS. Phan Hùng Việt

– PGS. TS. BS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

THAM GIA BIÊN SOẠN

– PGS. TS. BS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

– ThS. BSCKII. Lê Thiện Thuyết

– PGS. TS. BS. Phan Hùng Việt

– PGS. TS. BS. Hoàng Thị Thuỷ Yên

– TS. BS. Tôn Nữ Vân Anh

– ThS. BSCKII. Hoàng Thị Minh Trí

– ThS. BSCKII. Lê Thị Công Hoa

Giáo trình sau đại học Nhi khoa tập 2: Chủ đề Hô hấp – Tim mạch

CHỦ BIÊN:

– PGS. TS. BS. Phan Hùng Việt

– PGS. TS. BS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

 THAM GIA BIÊN SOẠN:

– ThS. BS. Lê Thị Cúc

– ThS. BS. Nguyễn Thanh Long

– ThS. BSCKII. Nguyễn Thị Thu Mai

– PGS. TS. BS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

– PGS. TS. BS. Phan Hùng Việt

Giáo trình sau đại học Nhi khoa tập 3: Chủ đề Lây-Tiêu hóa-Dinh dưỡng

CHỦ BIÊN:

– PGS. TS. BS. Phan Hùng Việt

– PGS. TS. BS. Nguyễn Thị Cự

THAM GIA BIÊN SOẠN:

– ThS. BS. Lê Thanh Bình

– PGS. TS. BS. Nguyễn Thị Cự

– ThS. BS. Hoàng Trọng Tấn

– ThS. BSCKII. Võ Thị Thu Thủy

Giáo trình sau đại học Nhi khoa tập 4: Chủ đề Tiết niệu-Thận-Máu-Tâm thần kinh

CHỦ BIÊN:

– PGS. TS. BS. Phan Hùng Việt

– PGS. TS. BS. Hoàng Thị Thủy Yên

THAM GIA BIÊN SOẠN:

– ThS. BSCKII. Hồ Viết Hiếu

– ThS. BSCKII. Nguyễn Thị Thu Mai

– PGS. TS. BS. Phan Hùng Việt

– PGS. TS. BS. Hoàng Thị Thủy Yên

– TS. BS. Tôn Nữ Vân Anh

Bộ giáo trình Nhi khoa Sau đại Học được biên soạn công phu với những thông tin cập nhật, in ấn đẹp sẽ là người bạn không thể thiếu cho các học viên sau đại học (CK1, Cao học, BSNT) và những bác sĩ Nhi khoa hoặc đa khoa đang công tác ở các tuyến y tế muốn tự học nâng cao trình độ. Mọi nhu cầu liên quan đến bộ giáo trình này xin liên hệ với Văn phòng Bộ môn Nhi (Tầng 2 Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung Ương Huế – Số điện thoại 0543833981)