Chấm dứt vai trò quản trị của cha con ông Trầm Bê tại Sacombank


Chấm dứt vai trò quản trị của cha con ông Trầm Bê tại Sacombank

Ông Trầm Bê (bên trái) và ông Trầm Khải Hòa (bên phải, con trai ông Trầm Bê) từng nắm
các vị trí chủ chốt trong quản trị, điều hành Southern Bank.


Nhật Nam


Chiều nay (24/2), Ngân hàng Nhà nước ra thông cáo về quyết định liên quan đến quá trình tái cơ cấu tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Thông cáo cho biết, thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của hai ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấp thuận sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southern Bank) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Ngày 1/10/2015, Southern Bank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.

Trước đó, ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa (con trai ông Trầm Bê) nắm các vị trí chủ chốt trong quản trị, điều hành Southern Bank. Sau khi sáp nhập vào Sacombank, cả hai ông này đều tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong cơ cấu quản trị, điều hành ngân hàng sau sáp nhập.

Sau quá trình thanh tra và thực hiện phương án tái cơ cấu Sacombank theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền quyền cổ đông (quyền biểu quyết và quyền đề cử) tại Southern Bank, Sacombank và Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam  (VAMC). Việc ủy quyền này được thực hiện theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu hai ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa cũng đã có đơn gửi Hội đồng Quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank.

Trên cơ sở đề nghị của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai phương án tái cơ cấu Southern Bank, Sacombank và Sacombank sau sáp nhập và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, ngày 24/2/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gắn với đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo Sacombank khẩn trương tổ chức đại hội đồng cổ đông trong tháng 4/2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.


Nguồn: VnEconomy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here