IDICO bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

image


IDICO bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV chuyên đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông.

P.V

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 2/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Căn cứ Quyết định 865/QĐ-BXD ngày 21/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) trân trọng thông báo việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV. Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp.HCM. Điện thoại: 028 3438 8883. Fax: 028 3931 2705.Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông. Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà ở. Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng. Thi công xây lắp.

Vốn điều lệ công ty: 3.000.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần). Trong đó: Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 108.000.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho người lao động: 1.694.500 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài: 55.305.500 cổ phần, chiếm 18,44% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 135.000.000 cổ phần, chiếm 45,00% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần.

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – 16 Võ Văn Kiệt, quận 1, Tp.HCM.

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) ban hành.

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc: Thời gian: Từ 8h00 ngày 8/9/2017 đến 16h00 ngày 27/9/2017. Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá do HSX ban hành.

Địa điểm công bố thông tin: Bộ Xây dựng, các đại lý đấu giá, IDICO, VCSC và HSX.

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 3/10/2017 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: Thời gian: 9h00 ngày 5/10/2017. Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ 6/10/2017 đến ngày 12/10/2017.

Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ 6/10/2017 đến ngày 14/10/2017.

* (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.moc.gov.vn, www.hsx.vn; www.idico.com.vn; www.vcsc.com.vn và website của Đại lý đấu giá ).

 

Nguồn: VnEconomy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here