Tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau

10/05/2022 21:00

Do tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được kiểm soát, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Ngày 10/5, thông tin từ Tỉnh ủy Cà Mau, Thường trực Tỉnh ủy vừa có chỉ đạo thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường.

Để tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Chủ động, theo dõi, dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh trong tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện phương tiện, vật tư y tế đáp ứng tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. UBND tỉnh chỉ đạo cập nhật nội dung công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào báo cáo hàng tuần của Văn phòng UBND tỉnh.

"Trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp hoặc phát sinh đột xuất, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo", văn bản do Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Thành Ngại ký nêu rõ.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng có quyết định về việc tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy và các Tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết "Tạm dừng hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)