Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không nhận thưởng của Gia Cát Lượng

25/03/2021 16:01

Triệu Vân và Gia Cát Lượng là những nhân vật được rất nhiều độc giả của Tam quốc diễn nghĩa yêu thích, bởi tài năng cũng như tấm lòng trung nghĩa.

Có thể nói, Gia Cát Lượng và Triệu Vân đã cùng nhau tác chiến hơn nửa đời người, cùng nhau trải qua rất nhiều vinh nhục, cả hai người đều có một trái tim trung thành, đều muốn làm sao để giúp đỡ họ Lưu phục hưng Hán Thất, nhưng tiếc rằng đến tận lúc chết cả Triệu Vân và Gia Cát Lượng đều không làm được.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không nhận thưởng của Gia Cát Lượng

Triệu Vân trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Triệu Vân (?- 229) tự Tử Long, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".

Theo Tam quốc diễn nghĩa, sau khi xưng đế tại đất Thục, Lưu Bị liền phong cho 4 vị tướng quân chức vị tối cao, trước thì có Quan Vũ (Tiền tướng quân), tả hữu thì có Trương Phi, Mã Siêu, hậu quân thì có Hoàng Trung. Tuy nhiên, Triệu Vân lại chỉ được phong chức vụ Dực Quân tướng quân, còn quá xa mới tới hàng đại tướng. Đương thời, chức vụ của Triệu Vân còn không bằng Ngụy Diên, Lưu Bị phong Ngụy Diên làm Trấn Viễn tướng quân, Thái phủ Hán Trung (tương đương với chức Tư lệnh quân khu).

Sau khi Lưu Bị mất, Gia Cát Lượng trở thành người có tiếng nói nhất của Thục Hán, ông bắt đầu dần dần trọng dụng người huynh đệ Triệu Vân.

Năm 223, Triệu Vân được Lưu Thiện phong làm Trung hộ quân, Chinh nam tướng quân, Vĩnh Xương đình hầu, sau đó thăng lên Trấn đông tướng quân.

Năm 227, Triệu Vân cùng thừa tướng Gia Cát Lượng tập kết quân đội ở Hán Trung chuẩn bị đánh Ngụy. Triệu Vân khi đó đã tuổi cao vẫn đích thân xuất chinh ra trận nhằm thể hiện lòng trung với nước.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không nhận thưởng của Gia Cát Lượng (Hình 2).

Sau khi Lưu Bị qua đời Triệu Vân dần dần được trọng dụng. (Ảnh minh họa).

Năm 228, Gia Cát Lượng ra quân, Triệu Vân được cử đi cùng Đặng Chi mang ít quân ra Tà Cốc, còn mình khởi đại quân ra Kỳ Sơn. Trong lúc Nhai Đình thất thủ khiến Gia Cát Lượng phải lui đại quân về Hán Trung thì Triệu Vân và Đặng Chi cũng chỉ có ít quân. Ông bèn dùng kế nghi binh cố thủ, sau bị quân Tào Chân tấn công ở Cơ Cốc phải rút về. Triệu Vân đi chặn hậu, quân Thục rút lui có kỷ luật.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung đã hư cấu ra câu chuyện nhân vật Triệu Vân tuổi già vẫn một mình chiến đấu tay đôi với tướng Ngụy là Hàn Đức, lần lượt đâm chết bốn con trai của Hàn Đức trước khi giết nốt ông ta (tất cả đều là nhân vật hư cấu).

Về nước, ông bị giáng chức thành Định quân tướng quân. Gia Cát Lượng thấy ông không để tổn thất quân sĩ, cho phép ông lấy vải vóc để thưởng cho quân, nhưng ông từ chối vì đội quân của ông đã để thua trận không đáng nhận thưởng.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không nhận thưởng của Gia Cát Lượng (Hình 3).

Triệu Vân từ chối nhận thưởng vì cho rằng đội quân của ông đã để thua trận không đáng nhận thưởng. (Ảnh minh họa).

Trong Vân biệt truyện, có đoạn Gia Cát Lượng nói: “Việc rút quân ở Nhai Đình, binh tướng ta chẳng ai không bị thiệt hại, việc lui quân ở Cơ Cốc, binh tướng ở đấy chẳng mấy tổn thất, sao vậy?” Đặng Chi thưa rằng: “Vân tự thân đi đoạn hậu, quân tư trang vật dụng, đều không bỏ sót, binh tướng được vô sự nên không tổn thất gì.” Vân lấy được nhiều quân tư trang và vải lụa thừa, Gia Cát Lượng sai đem những vật ấy ban cho tướng sỹ của Vân, Vân nói rằng: “Việc quân đã bất lợi, sao có thể nhận phần thưởng được? Xin đưa hết những vật phẩm ấy vào phủ khố ở Xích ngạn, đợi đến tháng 10 sang Đông giá rét mà ban thưởng”. Gia Cát Lượng rất lấy làm phải và nghe theo.

Triệu Vân trong những năm tháng cuối đời, dường như ông biết trước thọ mệnh của mình chẳng còn dài nên đã từng nói với thừa tướng Gia Cát Lượng: "Thừa tướng, Tử Long già rồi, ước nguyện của tiên đế, ta không còn cách nào tận lực, đại nghiệp phục hưng Hán thất chỉ có thể dựa cả vào một mình thừa tướng".

Năm 229, Triệu Vân, võ tướng cuối cùng trong nhóm Ngũ hổ tướng Thục Hán qua đời tại nhà riêng. Kể từ đó Ngũ hổ tướng vĩnh viễn không còn tồn tại, đây là một năm thực sự tang thương của chính quyền Thục Hán.

Tuy nhiên, mãi đến năm 261, trước sức ép của đại tướng Khương Duy, Lưu Thiện mới truy phong ông làm Thuận Bình hầu. Ông là người cuối cùng trong Ngũ hổ tướng nhà Thục Hán nhận tước vị hầu.

Quốc Tiệp (t/h)

Bạn đang đọc bài viết "Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không nhận thưởng của Gia Cát Lượng" tại chuyên mục Văn hóa. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)