Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Vân phá Bát môn kim tỏa trận của Tào Nhân

11/04/2021 20:01

Triệu Vân là một nhân vật trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, được nhiều người đọc yêu thích và mến mộ.

Trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, Từ Thứ đã hiến kế cho Lưu Bị và cử Triệu Vân đi phá Bát môn kim tỏa trận, đây là một trận đồ vô cùng dũng mãnh của tướng Tào Nhân.

Video: Triệu Vân phá Bát môn kim tỏa trận của Tào Nhân.

Văn hoá - Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Vân phá Bát môn kim tỏa trận của Tào Nhân

Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là một danh tướng sống vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, ngày nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung có ghi rằng ông “cao tám thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, bụng beo, cưỡi Bạch Long mã, uy phong lẫm liệt”.

Những chiến tích của Triệu Vân phải kể đến: Phá trận Bát môn kim tỏa trận của Tào Nhân, hai lần cứu A Đẩu (Lưu Thiện), một mình cưỡi Bạch Long mã phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy 2 lá cờ to, giết 50 danh tướng quân Tào, lấy được thanh gươm báu Thanh Công - thanh gươm báu mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí. Ông cũng truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, Hán Trung, đánh tộc người Man của Mạnh Hoạch, tham gia Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy.

Quốc Tiệp (t/h)

Bạn đang đọc bài viết "Tam quốc diễn nghĩa: Triệu Vân phá Bát môn kim tỏa trận của Tào Nhân" tại chuyên mục Văn hóa. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)