Tp.Quảng Ngãi: Chưa phát hiện tặng quà, nhận quà trái quy định dịp Tết

01/02/2023 00:01

Đây là báo cáo của UBND Tp.Quảng Ngãi về tình hình tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Ngày 31/1, ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có Báo cáo 25/BC-UBND về việc tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Theo ông Nguyên, trong dịp Tết Quý Mão 2023, các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Đến thời điểm báo cáo, UBND Tp.Quảng Ngãi chưa phát hiện địa phương, đơn vị, tổ chức nào trực thuộc Thành phố này tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Ngoài ra, UBND Tp.Quảng Ngãi đã triển khai quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT- TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;

Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/9/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng về nội dung tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công; quán triệt, chỉ đạo nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc đến các địa phương, đơn vị trực thuộc Tp.Quảng Ngãi.

Đồng thời, UBND Tp.Quảng Ngãi đã tăng cường giám sát theo dõi, nắm tình hình tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Bạn đang đọc bài viết "Tp.Quảng Ngãi: Chưa phát hiện tặng quà, nhận quà trái quy định dịp Tết" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)