Ủy ban Chứng khoán xử phạt Coteccons (CTD) về giao dịch “chui” với Unicons và Ricons

04/05/2021 20:02

ĐHĐCĐ Coteccons: Không hy sinh lợi nhuận để lấy hợp đồng, chưa có kế hoạch thoái vốn Ricons

Ngày 28/4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons - mã chứng khoán CTD) với tổng số tiền phạt là 155 triệu đồng.

Cụ thể, UBCKNN quyết định phạt Coteccons 70 triệu đồng vì công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty.

Đồng thời, UBCKNN cũng phạt Coteccons 85 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên hội đồng quản trị.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng năm 2019 của công ty đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty. Tuy nhiên, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị (ĐHĐCĐ/HĐQT) thông qua.

Liên quan đến vấn đề này, trong thông cáo báo chí phát đi ngày 19/4, Coteccons cho biết đã nhận được công văn của UBCKNN về việc vi phạm quy định về công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan khi chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Theo đó, Coteccons cho biết các vi phạm trên diễn ra trong từ năm 2018 đến tháng 6/2020, trong giai đoạn ban lãnh đạo tiền nhiệm với người đứng đầu là Chủ tịch HĐQT Coteccons và cũng đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty Unicons và thành viên HĐQT Công ty Ricons.

Cụ thể, theo công văn của UBCKNN, trong năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons phát sinh các giao dịch với Unicons và Ricons nhưng các giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua. Đồng thời, trong báo cáo quản trị công ty năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons không có nội dung về giao dịch giữa Coteccons với các bên liên quan.

Công ty xác nhận rằng các giao dịch trên chưa được sự phê chuẩn của HĐQT, ĐHĐCĐ và không được công bố thông tin là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đi ngược lại các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp gây ra các mâu thuẫn lợi ích và ảnh hưởng đến uy tín, sự phát triển bền vững của công ty.

Cũng theo Coteccons, HĐQT được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã chủ động khắc phục các vi phạm nói trên và tiến hành rà soát, công bố thông tin đầy đủ các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan chưa được công bố theo quy định, không chỉ các công ty được đề cập trong công văn của UBCKNN mà còn các giao dịch giữa Coteccons và các bên liên quan khác đã được thực hiện từ 2017 đến tháng 6/2020.

Đồng thời, HĐQT công ty cũng bãi bỏ các văn bản nội bộ không tuân thủ quy định của pháp luật như quy chế hoạt động của HĐQT; Điều lệ và quy chế quản trị công ty đã được cập nhật các nội dung thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Thông tư 96/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và các quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các bên liên quan trong Nghị định 155/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán. Những văn bản này được HĐQT trình ĐHĐCĐ công ty thông qua vào ngày 26/4/2021.

Ngoài ra, công ty cũng xây dựng hệ thống kiểm soát các giao dịch với bên liên quan và công khai thông tin trên hệ thống nội bộ của công ty. Dữ liệu này sẽ được cập nhật hàng quý để đảm bảo tính kịp thời và chính xác. Tất cả các giao dịch sẽ được kiểm tra thông qua hệ thống, nếu thuộc giao dịch với bên liên quan sẽ tự động bị chặn lại và phải được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT mới có thể tiếp tục thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết "Ủy ban Chứng khoán xử phạt Coteccons (CTD) về giao dịch “chui” với Unicons và Ricons" tại chuyên mục Tài chính. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)