Viettel Construction (CTR) đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục, cổ tức dự kiến 31,51%

30/03/2023 12:30

Viettel Construction sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cổ tức 31,51% bao gồm 10% bằng tiền và 21,51% bằng cổ phiếu.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 dự kiến diễn ra ngày 18/4 với nhiều tờ trình quan trọng.

Tại Đại hội, Viettel Construction dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.338 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 487 tỷ đồng, đều tăng 10% so với cùng kỳ. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tổng công ty sẽ phá kỷ lục lợi nhuận đạt được năm ngoái.

Riêng với công ty mẹ, chỉ tiêu tổng doanh thu là 9.256 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 471,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 10,5% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 31,51% bằng tiền và cổ phiếu.

Viettel Construction (CTR) đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục, cổ tức dự kiến 31,51% - Ảnh 1.

Viettel Construction (CTR) đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục, cổ tức dự kiến 31,51% - Ảnh 2.

Năm 2023, Viettel Construction đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là (1) Nâng cao chất lượng dịch vụ VHKT, đảm bao KPI theo hợp đồng SLA của chủ đầu tư; (2) Giữ vững thị phần TowerCo số 1 Việt Nam; (3) Duy trì vị trí số 1 về độ phủ công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ; (4) Tiến tới trở thành công ty xây dựng đa dịch vụ, nguồn việc đạt 2.000 tỷ; (5) Phát triển sản phẩm độc quyền/OEM đưa vào kinh doanh; (6) Cung cấp dịch vụ cho 500.000 thuê bao, top 1 vận hành cho các chuỗi, top 1 vận hành năng lượng mặt trời áp mái; (7) Củng cố, phát triển bền vững kênh bán XHH, đẩy mạnh các kênh marketing Social với mục tiêu doanh thu XHH đạt 2.000 tỷ và doanh thu Digital đạt 200 tỷ đồng; (8) Chuyển đổi mô hình kinh doanh CNCT tỉnh/TP và trung tâm kinh doanh như một đơn vị hạch toán độc lập.

Về chỉ tiêu từng lĩnh vực cụ thể trong năm 2023, Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu VHKT đạt 5.354 tỷ đồng (+9%); doanh thu hạ tầng cho thuê đạt 472 tỷ đồng (+50%); doanh thu xây dựng đạt 3.092 tỷ đồng (+29%); doanh thu giải pháp tích hợp đạt tối thiểu 1.045 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ kỹ thuật 354 tỷ đồng (+15%) so với thực hiện năm 2022.

Năm 2022 vừa qua, Viettel Construction ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.398 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt 9,5% kế hoạch năm. Lãi ròng thu về 443 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021 và vượt 11,2% mục tiêu cả năm đề ra.

Viettel Construction (CTR) đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục, cổ tức dự kiến 31,51% - Ảnh 3.

Với kết quả đạt được, Viettel Construction sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ cổ tức cho năm 2022 là 31,51% bao gồm 10% bằng tiền và 21,51% bằng cổ phiếu. Với 114,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng công ty dự kiến sẽ chi 114,4 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền và phát hành 24,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2023 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ Viettel Construction sẽ tăng từ 1.144 tỷ lên 1.390 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Viettel Construction (CTR) đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục, cổ tức dự kiến 31,51%" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)