Xây dựng 47 (C47): Thị giá tăng phi mã sau gần nửa năm, chuẩn bị phát hành tăng gấp rưỡi vốn với giá không dưới 10.000 đồng/cp

02/04/2021 12:02

Trên thị trường, cổ phiếu C47 được giao dịch tại mức giá 12.800 đồng/cp, tương đương với giá trị vốn hóa thị trường gần 240 tỷ đồng.

Xây dựng 47 (C47) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với doanh thu dự kiến giảm 11% về 1.100 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng 69% lên 31 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức duy trì ở mức 10%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch liên kết đấu thầu và thi công để nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động xây lắp, tập trung cải tiến, phối hợp tốt giữa các bộ phận để tăng chất lượng hồ sơ đấu thầu, quản trị chi phí, tinh gọn bộ máy quản lý… để tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường.

Xây dựng 47 (C47): Thị giá tăng phi mã sau gần nửa năm, chuẩn bị phát hành tăng gấp rưỡi vốn với giá không dưới 10.000 đồng/cp - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh 2020

Xây dựng 47 (C47): Thị giá tăng phi mã sau gần nửa năm, chuẩn bị phát hành tăng gấp rưỡi vốn với giá không dưới 10.000 đồng/cp - Ảnh 2.

Công ty cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Khối lượng phát hành là 9,36 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Lượng vốn thu về dùng để bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trên thị trường, cổ phiếu C47 được giao dịch tại mức giá 12.800 đồng/cp, tương đương với giá trị vốn hóa thị trường gần 240 tỷ đồng.

Xây dựng 47 (C47): Thị giá tăng phi mã sau gần nửa năm, chuẩn bị phát hành tăng gấp rưỡi vốn với giá không dưới 10.000 đồng/cp - Ảnh 3.

Tri Túc

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "Xây dựng 47 (C47): Thị giá tăng phi mã sau gần nửa năm, chuẩn bị phát hành tăng gấp rưỡi vốn với giá không dưới 10.000 đồng/cp" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)