Tổng Hợp Hình ảnh Bản đồ Tỉnh Cao Bằng

Là một người dân Việt Nam, khi nhắc đến tỉnh Cao Bằng chắc hẳn ai cũng biết đây là một tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam và đặc biệt hơn là có một địa danh ở tỉnh Cao Bằng đã là nơi ở và làm việc của vị Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính của dân tộc Việt Nam. Trong bài viết này, DVT.VN muốn cùng các bạn tìm hiểu về bản đồ tỉnh Cao Bằng nhé!

Vị trí địa lý tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng có diện tích tự nhiên 6.690,72 km², chiếm 2,12% diện tích cả nước. Địa phận tiếp giáp tỉnh Cao Bằng:

  • Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), có đường biên giới dài 311 km
  • Phía Tây giáp tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang
  • Phía Nam giáp tỉnh Bắc Kạn
  • Phía Đông Nam giáp tỉnh Lạng Sơn
Bản đồ tỉnh Cao Bằng
Bản đồ tỉnh Cao Bằng)

Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng cao biên giới, xa các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Bắc và cả nước nhưng Cao Bằng lại có ba cửa khẩu là Tà Lùng, Hùng Quốc và Sóc Hà. Đây là lợi thế quan trọng, tạo điều kiện cho tỉnh giao lưu kinh tế với bên ngoài, nhất là Trung Quốc.

Các đơn vị hành chính tỉnh Cao Bằng

Bản đồ tỉnh Cao Bằng
Bản đồ tỉnh Cao Bằng)

Là một tỉnh miền vùng núi cao biên giới ,tỉnh Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố và 12 huyện, được phân chia thành 199 đơn vị hành chính cấp xã gồm 14 thị trấn, 8 phường và 177 xã.

Bản đồ hành chính thành phố Cao Bằng

Thành phố Cao Bằng là tỉnh lị của tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Tháng 10 năm 2010, thị xã Cao Bằng được công nhận là đô thị loại III. Ngày 26 tháng 9 năm 2012, đô thị này được nâng cấp lên thành phố.

Bản đồ hành chính thành phố Cao Bằng
Bản đồ hành chính thành phố Cao Bằng)

Diện tích: 107,6281 km²

Dân số: 84.421 người

Bản đồ hành chính huyện Bảo Lạc

Bảo Lạc là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Bản đồ hành chính huyện Bảo Lạc
Bản đồ hành chính huyện Bảo Lạc)

Diện tích: 918 km²

Dân số: 49.362 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Bảo Lâm

Bảo Lâm là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng

Bản đồ hành chính huyện Bảo Lâm
Bản đồ hành chính huyện Bảo Lâm)

Diện tích: 901 km²

Dân số: 55.936 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang

Hạ Lang là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang
Bản đồ hành chính huyện Hạ Lang)

Diện tích:  463 km²

Dân số: 25.294 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng

Hà Quảng là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng.

Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng
Bản đồ hành chính huyện Hà Quảng)

Diện tích: 453 km²

Dân số: 33.261 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Hòa An

Hòa An là một huyện nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Bản đồ hành chính huyện Hòa An
Bản đồ hành chính huyện Hòa An)

Diện tích: 667 km2

Dân số: 63.515 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Nguyên Bình

Nguyên Bình là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Bản đồ hành chính huyện Nguyên Bình
Bản đồ hành chính huyện Nguyên Bình)

Diện tích: 841,012 km2

Dân số:  40.000 người

Bản đồ hành chính huyện Phục Hòa

Phục Hòa là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Bản đồ hành chính huyện Phục Hòa
Bản đồ hành chính huyện Phục Hòa)

Diện tích: 250,1 km2

Dân số: 22.501 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên

Quảng Uyên là một huyện của tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên
Bản đồ hành chính huyện Quảng Uyên)

Diện tích:  384.9 km²

Dân số: 42.604 người

Bản đồ hành chính huyện Thạch An

Thạch An là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng.

Bản đồ hành chính huyện Thạch An
Bản đồ hành chính huyện Thạch An)

Diện tích: 690,98 km²

Dân số: 31.651 người (2016)

Bản đồ hành chính huyện Thông Nông

Thông Nông là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Bản đồ hành chính huyện Thông Nông
Bản đồ hành chính huyện Thông Nông)

Diện tích: 360 km²

Dân số: 23.233 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh

Trà Lĩnh là một huyện thuộc tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh
Bản đồ hành chính huyện Trà Lĩnh)

Diện tích: 257 km²

Dân số: 21.558 người (2009)

Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh

Trùng Khánh là một huyện Việt Nam, ở phần đông bắc của tỉnh Cao Bằng.

Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh
Bản đồ hành chính huyện Trùng Khánh

Diện tích: 469,15 km²

Dân số: 48.713 người (2009)

Xem thêm: Tìm hiểu về vị trí và khí hậu miền Bắc qua bản đồ

Bản đồ tỉnh Cao Bằng Online