Thủ Đức House 6 tháng lãi sau thuế 105 tỷ đồng, hoàn thành 81% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2017 với doanh thu tăng gần gấp đôi và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý II của TDH đạt mức 510 tỷ đồng, tăng 83,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lãi gộp của TDH giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt mức 86 tỷ đồng. Bù lại, chi phí tài chính giảm và đóng góp từ hoạt động của các công ty liên doanh liên kết giúp TDH ghi nhận thêm 14 tỷ đồng vào lợi nhuận, nâng mức lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của TDH lên mức 74 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, TDH ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016, đạt mức 63 tỷ đồng.


Tóm tắt KDKD TDH (nguồn: BCTC hợp nhất quý II TDH)

Tóm tắt KDKD TDH (nguồn: BCTC hợp nhất quý II TDH)

Tính chung 6 tháng đầu năm, TDH đạt tổng doanh thu 754 tỷ đồng, tăng 84,45 so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 105 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2016. So với kế hoạch đặt ra cho năm 2017, TDH đã hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 80,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn của TDH đạt 2.811 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 35% tổng nguồn vốn, ghi nhận mức 990 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất quý II/2017

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here