Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

image

Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (GAS): Ngày 18/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/10/2017.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Ngày 18/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/10/2017.

CTCP Bibica (BBC): Ngày 22/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2017.

CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI): Ngày 18/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 10/10/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% và tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV): ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 4/10/2017. Trong đó trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%, cổ tức năm 2016 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5%.

CTCP Lilama 69-3 (L63 – UpCOM): Ngày 19/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 28/9/2017.

CTCP Chế tạo máy Vinacomin (CTT): Ngày 18/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 28/9/2017.

CTCP XNK và Xây dựng Công trình (TNM – UpCOM): Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 vào tháng 10 tới đây.

CTCP Bia & Nước giải khát Hạ Long (HLB – UpCOM): Ngày 14/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/9/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC): Ngày 25/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 16/10/2017.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here