Giá vốn tăng cao, LNST 6 tháng giảm sút 32% so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Nhựa Rạng Đông (mã chứng khoán RDP) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 601,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 583,2 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên chi phí giá vốn tăng mạnh nên lợi nhuận gộp giảm sút 22 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái, còn 61,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn còn chưa đến 10 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng so với đầu năm, tuy nhiên khoản tiền đầu tư vào công ty con – CTCP Nhựa Rạng Đông Long An tăng 153 tỷ đồng, lên 212,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối kỳ gần 750 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó vay ngắn hạn tăng 65 tỷ đồng, lên 465 tỷ đồng và vay dài hạn giảm 8 tỷ đồng, còn 112 tỷ đồng. Do vậy, khoản chi phí tài chính trong quý, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, tăng 2,5 tỷ đồng, lên 15,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ theo mức tăng doanh thu. Tuy nhiên, đáng chú ý nửa đầu năm nay Nhựa Rạng Đông ghi nhận hơn 11 tỷ đồng vào khoản thu nhập khác, nhờ vậy tổng lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 22 tỷ đồng, giảm sút 32% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017 Nhựa Rạng Đông đặt mục tiêu đạt 1.350 tỷ đồng doanh thu và 81,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và mới thực hiện được 27% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Xem BCTC

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here