Không còn lỗ tỷ giá, ACV báo lãi 1.320 tỷ đồng trong quý II

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UpCom: ACV) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất (giai đoạn 01/4 đến 30/6) với doanh thu đạt mức 2.850 tỷ đồng và lãi gộp đạt 1.341 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp đạt 47%.

Đáng lưu ý, chi phí tài chính trong kỳ này của ACV chỉ ở mức 15 tỷ đồng giúp ACV đạt 1.320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. Có được kết quả này một phần do ACV không còn bị lỗ tỷ giá trong quý II khi đồng Yên Nhật khá ổn định trong khoảng thời gian này.

Nguồn: BCTC hợp nhất ACV

Nguồn: BCTC hợp nhất ACV

Tính chung 6 tháng đầu năm, ACV đạt tổng doanh số 6.897 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.076 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Báo cáo hợp nhất quý II/2017 của ACV không có số đối chiếu với cùng kỳ năm trước do đã thu hồi và phát hành lại Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016 do Tổng công ty thực hiện phân tách doanh thu, chi phí, lợi nhuận liên quan đến hoạt động khu bay của Tổng công ty giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Tổng tài sản của ACV tính đến 30/6/2017 đạt mức 47.502 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền và tiền gởi ngân hàng xấp xỉ 18.000 tỷ đồng. Tổng nợ vay của ACV hiện ở mức 14.640 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay vốn ODA dài hạn bằng đồng Yên Nhật.

BCTC hợp nhất quý II

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here