“Vua tôm” Minh Phú báo lãi quý 2 cao gấp 34 lần cùng kỳ năm trước

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 với kết quả kinh doanh nâng cao trưởng mạnh so có cùng kỳ.

Theo ấy, doanh thu thuần đạt 3.660 tỷ đồng – nâng cao 37,3% so với cộng kỳ năm trước. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm mạnh từ mức gần 93% xuống còn 89% cần lãi gộp đạt 398,2 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cộng kỳ năm trước.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính giảm nhẹ, nhờ lãi vay giảm mạnh 26,4% phải tổn phí tài chính thấp hơn cùng kỳ, phí QLDN cũng giảm mạnh 41% xuống còn hơn 40 tỷ đồng, ngoài ra phí tổn bán hàng nâng cao cao 29% lên mức gần 182 tỷ đồng cần kết quả MPC lãi trước thuế 134,4 tỷ đồng, LNST doanh nghiệp mẹ đạt 101,4 tỷ đồng nâng cao mạnh so có con số hơn 3 tỷ đồng của quý 2/2016. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tương ứng một.480 đồng khả quan hơn con số 46 đồng cộng kỳ năm trước – Đây cũng là con số lợi nhuận cao nhất mà MPC đạt được trong vòng 8 quý kinh doanh vừa rồi.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, MPC đạt 6.342 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 34,5% so với cộng kỳ, LNST tổ chức mẹ đạt 144 tỷ đồng cao gấp hơn 7 lần cộng kỳ tương đương EPS đạt 2.104 đồng. Năm 2017, Minh Phú đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 841,28 tỷ đồng. Mang kết quả thực hiện trong quý 2 vừa rồi, doanh nghiệp cũng mới chỉ hoàn thành khoảng 17% chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng của cải Minh Phú đạt 8.357,8 tỷ đồng, trong đấy giá trị hàng tồn kho chiếm 4.391 tỷ đồng. Nợ nên trả của doanh nghiệp cuối quý 2 lên tới 5.919 tỷ đồng, chiếm 71% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay nợ ngắn hạn 3.326 tỷ đồng tăng gấp sắp 2 lần so với hồi đầu năm; vay nợ dài hạn 2.039,4 tỷ đồng giảm 41,3% so mang số dư đầu kỳ.

Vừa rồi, MPC đã duyệt y việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty con là Đơn vị TNHH Thực phẩm Minh Phú từ vốn đăng ký 40,8 tỷ đồng xuống bằng mang số vốn thực góp là 2 tỷ đồng. Đồng thời duyệt y việc điều chỉnh giảm cơ cấu góp vốn vào Công ty xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú.

Ngoại giả HĐQT cũng đã chuẩn y việc việc đầu tư thêm vốn cho 2 vùng nuôi tôm để bước đầu thực hiện chiến lược nuôi tôm của tập đoàn gồm đầu tư thêm 70 tỷ để nâng cao vốn Điều lệ của Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang lên 220 tỷ. Đầu tư thêm 30 tỷ để nâng cao vốn Điều lệ của Doanh nghiệp TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An lên 180 tỷ.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here