Thanh khoản hệ thống vẫn rất dồi dào, lãi suất có thể nhích tăng từ cuối quý 2

SSI cho rằng lãi suất tiền gửi và cho vay sẽ vẫn ổn định trong quý 1 và đầu quý 2/2021 và có thể nhích tăng từ cuối quý 2 khi các hoạt động kinh tế sôi động hơn giúp tăng cầu tín dụng.