Một người tự kỷ nhận mình là cha đẻ Bitcoin đâm đơn kiện đòi lại 111.000 Bitcoin

Nhóm người bị kiện đòi lại Bitcoin khẳng định đây là 1 vụ án "không có thật".