Hoa hậu Hoà bình Việt Nam: Bất ngờ với một cái tên, hai đơn vị sử dụng

Với tên gọi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam, hai đơn vị trong nước đều lấy tên gọi này để tổ chức thi để chọn người xứng đáng. Vậy người trong cuộc nói gì?