Khánh Hòa: Khiển trách một Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với một Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa.

Ngày 30/11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, tại Hội nghị lần thứ 16 đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách một Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa.

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa.

Qua xem xét, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy với vai trò là Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) đã vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy phường Ninh Hiệp; thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường Ninh Hiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư công…

Căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Diên Khánh, Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Khánh Vĩnh.

Đồng thời, thông qua kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa trong việc thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua kết quả giám sát 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (3 lãnh đạo thị xã Ninh Hòa và 4 lãnh đạo huyện Diên Khánh).

Trong 3 tháng 9, 10 và 11, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tiếp nhận và xử lý 63 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị. Đơn thư tố cáo, khiếu nại đã được Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa xử lý kịp thời, đúng quy định.

Châu Tường

Link nội dung: https://dvt.vn/index.php/khanh-hoa-khien-trach-mot-pho-chu-tich-hdnd-thi-xa-ninh-hoa-a121822.html