Nhiều vi phạm, thiếu sót tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM

07/02/2023 16:01

Thanh tra Tp.HCM chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM.

Mới đây, ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra Tp.HCM vừa ký Kết luận thanh tra số 02 ngày 31/1/2023, trong 3 năm (từ 2019 đến 2021), gửi các Sở, ngành Tp.HCM.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tp.HCM đã có nhiều nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ, chương trình do UBND Tp.HCM giao. Lãnh đạo Sở có lãnh đạo, chỉ đạo, áp dụng các biện pháp nhằm đẩy mạnh giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại,...

Tuy nhiên, Sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót và vi phạm như sau:

Về thực hiện pháp luật thanh tra: việc phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm chậm, không bảo đảm kế hoạch thực hiện thanh tra hằng năm. Chậm bàn giao kết quả thanh tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra chưa đúng, chưa đầy đủ; không lập kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát, dẫn đến thiếu đôn đốc, nhắc nhở kịp thời những thiếu sót, vi phạm về tiến độ, trình tự, thủ tục thanh tra.

Về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân,  xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp: Sở và Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM chưa ban hành quy chế tiếp công dân; chưa thực hiện đầy đủ thông báo kết quả giải quyết công dân theo quy định.

Sự kiện - Nhiều vi phạm, thiếu sót tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM

Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM. (Ảnh: Sở TN&MT).

Đồng thời, chưa thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ việc xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền nên dẫn đến số lượng lớn đơn còn tồn đọng, chưa có kết quả giải quyết, vi phạm thời hạn xử lý đơn trong thời gian dài.

Ngoài ra, Sở này còn có sai sót về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại như: không mời người khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại trễ, giải quyết khiếu nại không bằng quyết định giải quyết khiếu nại mà bằng văn bản chỉ đạo, ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại với lý do vụ việc đang được tòa án thụ lý vụ án hành chính chưa phù hợp quy định.

Lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở, Thanh tra Sở giao cho cán bộ thực hiện không bằng văn bản, không xác định thời hạn cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế khi thực hiện việc xử lý đơn.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp, Sở TN&MT vi phạm phổ biến nhất là thời hạn giải quyết, xử lý. Đặc biệt là trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND Tp.HCM giải quyết khiếu nại. 

Ngoài ra, Sở còn những thiếu sót khác về trình tự, thủ tục như: ban hành văn bản trả lời công dân không đủ điều kiện thụ lý giải quyết về hình thức không thống nhất; không tham mưu UBND Tp.HCM giải quyết tranh chấp đất đai bằng quyết định mà bằng văn bản chỉ đạo.

Nguyên nhân chủ quan là do công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên, do thiếu trách nhiệm và năng lực, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế của cán bộ thực hiện nhiệm vụ. 

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ được UBND Tp.HCM, Chủ tịch UBND Tp.HCM giao, nhìn chung Sở TN&MT thực hiện còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Tp.HCM

Trước các vi phạm trên, Chánh Thanh tra Tp.HCM kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo giao Giám đốc Sở TN&MT chấn chỉnh những sai phạm trên.

Giao Ban tiếp công dân theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện của Giám đốc Sở TN&MT đối với 39 vụ việc được giao trong 3 năm từ 2019-2021.

Giao Giám đốc Sở TN&MT thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai để tăng cường nhận thức, hành động, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở có liên quan đến những thiếu sót, hạn chế, vi phạm.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở TN&MT qua các thời kỳ có liên quan về những thiếu sót, hạn chế, vi phạm được nêu tại phần kết luận thanh tra, báo cáo kết quả cho UBND Tp.HCM. 

Giao Chánh Thanh tra Tp.HCM theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các chỉ đạo của UBND Tp.HCM nêu trên.

Nguyễn Lành

Bạn đang đọc bài viết "Nhiều vi phạm, thiếu sót tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)