Hà Nội xem xét bổ sung 30.000 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm

HĐND Tp.Hà Nội xem xét tờ trình về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Tp.Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI sáng 12/9, ông Đỗ Tuấn Anh - Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội đã trình bày về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố. 

Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm còn rất chậm

Theo đó, về cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đến thời điểm hiện nay được xác định là 321.145,3 tỷ đồng, trong đó đã bố trí vốn năm 2021, 2022 là 62.315,3 tỷ đồng, bằng 26,5% tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 đã được cân đối, bố trí phù hợp mục tiêu, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đánh giá của UBND Thành phố và sự cần thiết điều chỉnh, cập nhật bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đáp ứng kịp thời các dự án quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Từ đó, để đảm bảo phù hợp quy định cũng như đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố báo cáo làm rõ thêm các dự án đề nghị cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là đáp ứng đủ thủ tục để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định. UBND Thành phố tiến hành rà soát đối với các dự án hoàn thành trong giai đoạn phải bố trí đủ vốn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện, tránh trường hợp thiếu hụt trong cân đối tổng nguồn cần đảm bảo.

Cùng với đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm còn rất chậm. Cụ thể, có 137 dự án đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng UBND Thành phố mới phê duyệt 33/137 dự án, đạt 24% dự án HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó còn 169 dự án đã được dự nguồn kế hoạch vốn trung hạn chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư với số vốn là 25.337,6 tỷ đồng.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Tp.Hà Nội, đến thời điểm hiện nay, đã gần hết nửa thời gian kế hoạch trung hạn, song mới chỉ có khoảng 1/3 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nên tiềm ẩn nguy cơ chậm so với tiến độ và kế hoạch vốn cân đối đã được phê duyệt. Từ đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố rà soát, chỉ đạo dứt điểm, tập trung hoàn thiện thủ tục và nhanh chóng triển khai thi công đảm bảo theo tiến độ, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Sự kiện - Hà Nội xem xét bổ sung 30.000 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm

 Tiến độ triển khai các dự án trọng điểm còn rất chậm.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng thống nhất bổ sung nguồn vốn huy động của Thành phố để thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án đã được Thành ủy thông qua. UBND Tp.Hà Nội đề xuất bổ sung 30.000 tỷ đồng từ nguồn huy động của Thành phó là nằm trong phạm vi hạn mức dư nợ vay của Thành phố.

Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát, cập nhật phương án sử dụng nguồn vốn bổ sung của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 phù hợp với dự kiến nhu cầu vốn của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm có quy mô lớn (như dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang được UBND Thành phố trình HĐND về chủ trương đầu tư trong kỳ họp này); đề nghị làm rõ danh mục 10 dự án, công trình trọng điểm dự kiến sử dụng 16.260 tỷ từ nguồn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 52.600 tỷ đồng

Trình về định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố, UBND thành phố dự kiến là 52.600 tỷ đồng, tăng 1,97% so với năm 2022. Theo đó, Thành phố dự kiến tập trung bố trí vốn để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố (xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn I; Cung Thiếu nhi; dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá; Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II...).

Trong đó, đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo tiến độ triển khai; các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án có tính chất liên kết vùng (cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai; xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình...); các dự án nhiệm vụ chi cấp thành phố thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá của thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Thành phố phấn đấu trong năm 2023, hoàn thành 80 dự án.

Sự kiện - Hà Nội xem xét bổ sung 30.000 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm (Hình 2).

Các đại biểu HĐND Tp.Hà Nội xem xét tờ trình của UBND Tp.Hà Nội.

Về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố, hiện nay, bộ, ngành T.Ư chưa thông báo nguồn kế hoạch vốn năm 2023 cho TP Hà Nội, UBND TP đã sơ bộ xác định tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến 52.600 tỷ đồng, tương đương năm 2022, đồng thời đã xác định định hướng, trọng tâm đầu tư và dự kiến phân bồ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, nhóm ngành. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu đã được quan tâm đảm bảo nguồn vốn thực hiện.

 

Link nội dung: https://dvt.vn/ha-noi-xem-xet-bo-sung-30000-ty-dong-cho-cac-du-an-trong-diem-a116428.html